Monday, July 15, 2013

Xe Bus Bắt Đầu Từ Siem Reap

Xe Bus Bắt Đầu Từ Siem Reap
Giá ngày thường: 389,000vnđ
Khởi hành: Hằng Ngày
Thời gian khởi hành: 7h30, 8h00, 8h30, 12h30
Số lượng ngày: 1 Ngày  
Hành trình: Siem Reap - Phnompenh | Siem Reap - Sài Gòn | Siem Reap - Sihanoukville 
 
Hành Trình khởi hành từ Siem Reap:
  • Siem Reap - Phnompenh

  • Siem Reap - Sài Gòn

  • Siem Reap - Sihanoukville

Bảng Giờ Xe Open Bus khởi hành từ Siem Reap:
SIEM REAP - SÀI GÒN
(12 Tiếng)
SIEM REAP - PHNOM PENH
(6 Tiếng)
SIEM REAP - SIHANOUKVILLE
(12 Tiếng)
GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN
06h30 Sáng 18h30 Tối 07h00 Sáng 13h00 Trưa 07h30 Sáng 19h30 Tối
08h00 Sáng 14h00 Chiều
09h00 Sáng 15h00 Chiều
    10h00 Sáng 16h00 Chiều
08h30 Sáng 20h30 Tối 11h00 Trưa 17h00 Chiều
    12h00 Trưa 18h00 Chiều
19h00 Tối 07h00 Sáng 13h00 Trưa 19h00 Tối
    14h00 Chiều 20h00 Tối 20h00 Tối 08h00 Sáng
    16h15 Chiều 22h15 Tối    
Nguồn: http://www.vietfuntravel.com.vn/open-bus-campuchia/open-bus-khoi-hanh-tu-siem-reap.html

No comments:

Post a Comment