Monday, July 15, 2013

Giá Xe Bus Khởi Hành Từ Sài Gòn

Giá Xe Bus Khởi Hành Từ Sài Gòn
Giá ngày thường: 260,000vnđ
Khởi hành: Hằng Ngày
Thời gian khởi hành: 5h00, 8h00, 15h00, 17h00, 20h00, 20h30, 24h00
Số lượng ngày: 0 Ngày  
Hành trình: Sài Gòn - Mũi Né, Đà Lạt, Nha Trang 
 
Hành Trình khởi hành từ Sài Gòn:
  • Sài Gòn – Mũi Né

  • Sài Gòn – Nha Trang

  • Sài Gòn - Đà Lạt

Bảng Giờ Xe Open Bus khởi hành từ Sài Gòn:
LOẠI SÀI GÒN - MŨI NÉ
(215 Km/ 5 Tiếng)
SÀI GÒN - NHA TRANG
(540 Km/ 10 Tiếng)
SÀI GÒN - ĐÀ LẠT
(308 Km/ 7 Tiếng)
GHẾ NGỒI GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN
8h00 sáng 13h00 Trưa 8h00 Sáng 18h00 Chiều Mỗi tiếng có một chuyến
( khởi hành lúc 6h00 Sáng tới 24h00 Khuya)
15h00Chiều 20h00 Tối 20h00 Tối 06h00 Sáng
20h00 Tối 01h00 Khuya
GIƯỜNG NẰM GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN
8h00 Sáng 13h00 Trưa 8h00 Sáng 18h00 Chiều Mỗi tiếng có một chuyến
( khởi hành lúc 6h00 sáng tới 24h00 khuya)
20h00 Tối 01h00 Khuya 20h00 Tối 06h00Sáng
21h00 Tối 07h00 Sáng
Nguồn: http://www.vietfuntravel.com.vn/open-bus-vietnam/open-bus-khoi-hanh-tu-sai-gon.html

No comments:

Post a Comment