Monday, July 15, 2013

Open Bus Khởi Hành Từ Sihanoukville

Open Bus Khởi Hành Từ Sihanoukville
Giá ngày thường: 326,000vnđ
Khởi hành: Hằng Ngày
Thời gian khởi hành: 7h45, 14h30
Số lượng ngày: 1 Ngày  
Hành trình: Sihanoukville - Siem reap | Sihanoukville - Sài Gòn | Sihanoukville - Phnompenh 
 
Hành Trình Open Bus Khởi Hành Từ Sihanoukville :
  • Sihanoukville - Siem reap

  • Sihanoukville - Sài Gòn

  • Sihanoukville - Phnompenh

Bảng Giờ Xe Open Bus khởi hành từ Sihanoukville:
SIHANOUKVILLE -
SÀI GÒN

(10 Tiếng)
SIHANOUKVILLE -
PHNOM PENH

(5 Tiếng)
SIHANOUKVILL  -
SIEM REAP

(12 Tiếng)
GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN
07h45 Sáng 17h45 Tối 07h00 Sáng 12h00 Trưa 07h00 Sáng 19h00Tối
08h00 Sáng 13h00 Chiều
    09h00 Sáng 14h00 Chiều    
    10h00 Sáng 15h00 Chiều    
    11h00 Sáng 16h00 Chiều    
    12h00 Trưa 17h00 Chiều    
    13h00 Chiều 18h00 Chiều    
    17h30 Chiều 22h30 Tối    
Nguồn: http://www.vietfuntravel.com.vn/open-bus-campuchia/open-bus-khoi-hanh-tu-sihanoukville.html

No comments:

Post a Comment