Thursday, May 9, 2013

Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương

Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương

Từ tháng 3, mỗi buổi sáng thành phố trên cao nguyên Lâm Viên lại được phủ bởi màn sương trắng. Nhìn từ các đỉnh núi cao, sương và mây đã góp phần làm cho Đà Lạt như "bồng lai tiên cảnh".Ở độ cao 1500 m, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm ngay cả mùa hè và lợi thế này luôn làm cho thành phố khô hơn so với những vùng khác. Những cơn mưa đầu mùa đã đem lại độ ẩm để tạo nên những dải sương mù ven hồ Xuân Hương, rừng thông và những ngọn núi. Mờ sáng, ánh ban mai huyền ảo đã tạo nên một Đà Lạt rất khác trong sương.

Không chỉ đứng trên cao, ngay Hồ Xuân Hương du khách cũng có thể nhìn thấy màn sương bao phủ.

Sương đọng trắng trên cỏ, ngay cả khoảng cách gần cũng khó để nhìn thấy.

Người dân lao động trong sương sớm.

Theo nhiều người dân Đà Lạt, sương sớm xuống đậm nhất trong tháng 4 và sẽ kéo dài tới tháng 5.

Nhìn từ trên cao, sương là chất xúc tác để núi, hồ và thành phố hòa vào nhau.

Trên các đỉnh núi cao, sương và mây cũng góp phần làm cho Đà Lạt như "bồng lai tiên cảnh".

Mái chùa ấn hiện trong sương và mây.

Khi mặt trời lên, chiếu qua các rặng cây, màn sương vẫn còn dày đặc.

Thành phố vẫn ngủ quên dưới sương dù mặt trời đã lên cao.

Sương xuống thu hút nhiều tay máy lên Đà Lạt "săn" ảnh. Từ mờ sáng, trong cái lạnh, nhưng du khách này đã đi lên đồi, chọn các điểm cao để tìm những khoảnh khắc trong mùa sương giăng.
Nguồn: http://www.tintucdulich.com.vn/danh-thang-viet-nam_15/da-lat-chon-bong-lai-trong-suong_2267.aspx 

Công ty TNHH Du Lịch Việt Vui
Trụ sở : 28/13 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam.
ĐT: +84 (08) 6651 8167 - 2210 2465 - 2240 6474 Fax: +84 (08) 3920 6900
Website: www.vietfuntravel.com.vn Email : sales@vietfuntravel.com.vn


 
tag: ^^
tour du lich buon me thuot he 2013 | tour du lich he buon me thuot | tour buon me thuot he 2013 | tour buon me thuot he | du lich buon me thuot | tour du lich buon me thuot | du lich buon me thuot he 2013 | du lich buon me thuot he | tour du lich ba na he 2013 | tour du lich he ba na | tour ba na he 2013 | du lich ba na | tour du lich ba na | du lich ba na he
tour du lich ba dinh he 2013 | tour du lich he chua bai dinh | du lich chua bai dinh he | tour he bai dinh 2013 | tour du lich binh chau he 2013 | du lich he binh chau | tour binh chau he | tour du lich ho coc he 2013 | tour ho coc he | du lich he ho coc | tour du lich bac lieu | tour du lich bac lieu 2013 | tour du lich bac lieu he 2013 | du lich bac lieu | du lich bac lieu he 2013
tour du lich bao loc | du lich bao loc | tour bao loc | tour du lich bao loc he 2013 | du lich he bao loc | tour bao loc he 2013 | tour du lich ben tre | tour ben tre | du lich ben tre | du lich ben tre he 2013 | tour he ben tre | du lich he ben tre | tour du lich cao dai | tour cao dai | du lich cao dai | du lich cao dai he 2013 | tour cao dai he | tour du lich chau doc | tour chau doc | du lich chau doc | du lich chau doc he 2013
tour chau doc he | tour du lich chua huong | tour chua huong | du lich chua huong | tour chua huong he 2013 | du lich he chua huong | tour du lich cho noi | tour cho noi | du lich cho noi | tour du lich cai be | tour cai be | du lich cai be | du lich cho noi cai be | tour du lich cho noi he 2013 | tour du lich cai be he 2013 | tour du lich ca mau | tour ca mau | du lich ca mau | tour du lich ca mau he 2013
du lich he ca mau | tour ca mau he | tour du lich cat ba | tour cat ba | du lich cat ba | tour du lich cat ba he 2013 | du lich cat ba he | tour he cat ba 2013 | tour du lich con dao | du lich con dao | tour du lich con dao he 2013 | du lich he con dao | tour con dao he 2013 | tour he con dao | tour du lich can gio | tour can gio | du lich can gio | tour du lich can gio he 2013 | du lich he can gio | tour he can gio 2013
tour du lich can tho | tour can tho | du lich can tho | tour du lich can tho he 2013 | du lich he can tho | tour he can tho 2013 | tour du lich hoa lu | tour hoa lu | du lich hoa lu | tour du lich tam coc | tour tam coc | du lich tam coc | tour du lich he tam coc | tour du lich he hoa lu | du lich tam coc he 2013 | du lich hoa lu he 2013 | tour du lich hue | du lich hue | tour du lich hue he 2013 | tour he hue 2013
du lich he hue | tour du lich ha noi | du lich ha noi | tour du lich ha noi he 2013 | tour he ha noi | tour du lich ha noi he | du lich he ha noi | tour du lich ha tien | tour ha tien | du lich ha tien | tour du lich ha tien he 2013 | du lich he ha tien | tour he ha tien 2013 | tour du lich ham rong | du lich ham rong | tour ham rong | tour du lich ham rong he 2013 | du lich he ham rong | du lich he | tour du lich tron goi he | tour du lich xuyen viet he
===============================================================================================================
tour du lich ha noi ha long | tour du lich ha noi ha long tuan chau | tour ha noi ha long tuan chau | tour du lich ha noi tuan chau | tour ha long tuan chau | tour ha noi tuan chau | tour cao dai tay ninh | tour cao dai tay ninh 1 ngay | tour cao dai tay ninh 1 ngay | tour dia dao cu chi 1 ngay | tour cao dai 1 ngay
tour chau doc ha tien can tho | tour du lich chau doc ha tien can tho | tour ha tien chau doc can tho | tour can tho chau doc ha tien | tour chau doc ha tien | tour chau doc can tho | tour mien tay phu quoc | tour du lich mien tay phu quoc | tour mien tay phu quoc 4 ngay | tour ca mau soc trang bac lieu
tour can tho soc trang bac lieu ca mau | tour can tho soc trang bac lieu | tour can tho soc trang bac lieu | tour can tho soc trang ca mau | tour du lich sapa bac ha | tour du lich sapa 1 ngay | tour sapa bac ha | tour sapa 1 ngay | du lich sapa bac ha | du lich sapa 1 ngay | du lich sapa nui ham rong | du lich ham rong sapa | du lich sapa cat cat ham rong
du lich sapa cat cat | du lich sapa 2 ngay | tour sapa ham rong | tour sapa cat cat ham rong | du lich sapa 3 ngay | tour sapa 3 ngay | tour du lich cat cat | du lich sapa ham rong 3 ngay | tour sapa ham rong 3 ngay | du lich sapa thac bac | du lich thac bac o sapa | du lich sapa 3 ngay | tour sapa thac bac | tour thac bac sapa
tour du lich sapa thac bac 3 ngay | tour du lich ha long 2 ngay | tour ha long 2 ngay | du lich ha long 2 ngay | du lich ha long 2 ngay 1 dem | tour ha long bai tu long | du lich bai tu long | du lich ha long bai tu long | tour du lich ha noi ha long | tour ha noi ha long | tour du lich ha noi ha long 2 ngay | tour ha noi ha long 2 ngay 1 dem | du lich ha noi ha long | du lich ha noi ha long 2 ngay | tau luxury imperial cruise
tour du lich mien tay 1 ngay | du lich mien tay 1 ngay | tour phu quoc 2 ngay | tour phu quoc 2 ngay 1 dem | du lich phu quoc 2 ngay 1 dem | du lich phu quoc 2 ngay | tour du lich phu quoc 2 ngay 1 dem | tour du lich phu quoc 2 ngay | tour du lich phu quoc 3 ngay | tour du lich phu quoc 3 ngay 2 dem | du lich phu quoc 3 ngay

Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương 

No comments:

Post a Comment